هیأت مدیره

دکتر وحید افشین مهر

حامی شرکت

دکتر کورش غیاثی 

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

مهندس محمد علی سلحشور

رئیس هیأت مدیره

مهندس رضا مرشدی

عضو هیأت مدیره

افزودن ماژول جدید
0%